Om inkontinens

Att drabbas av urininkontinens är något som är väldigt jobbigt för många, inte bara rent fysiskt utan även psykiskt. Inkontinens är ett hälsotillstånd man inte talar högt om i samhället. Det har på senare tid kommit ett flertal bra produkter på marknaden som gör att man som drabbad, ändå kan leva ett ”normalt” liv.

Fler än 50 000 000 människor i världen är drabbade varav cirka 500 000 av dessa bor i Sverige. Detta innebär att cirka 10% av alla kvinnor i Sverige är drabbade i olika stor omfattning. Om man tar detta i beaktning så är det nog inte fel att påstå att de flesta kvinnor bör träna sin bäckenbottenmuskulatur redan i ett tidigt skede av livet.

Du har större chans att lyckas förebygga problemen om du börjar i tid. Om du just fött barn så kan det vara extra viktigt att börja träna muskulaturen, då inkontinens är betydligt vanligare bland kvinnor som fött barn. Även ålder och övervikt påverkar starkt förekomsten av inkontinens.

Urininkontinens 2Inkontinens är oavsett grad ett medicinskt tillstånd som kan behandlas.
Urininkontinens är en åkomma som yttrar sig i att man ofrivilligt läcker urin i samband med att belastningen på muskulaturen kring urinblåsan ökar genom exempelvis nysningar och hosta.

Är du drabbad?
Känner du igen några av dessa situationer? Läcker det urin när du hostar, nyser, skrattar eller utövar fysisk aktivitet?

Läcker det urin innan du hinner till toaletten?
Går du ofta på toaletten, mer än 8 gånger per dag?
Går du upp mer än 2 gånger per natt för att gå till toaletten?
Känner du att du måste veta vart toaletten är när du reser eller går och handlar?
Är du rädd att det skall läcka urin när du och din partner har sexuellt umgänge?

Urinvägsinfektion av inkontinensproblem

Olika typer av inkontinens

Inkontinens och sex

Att leva med inkontinens

Statistik över inkontinensbesvär

Om bäckenbottenträning