Olika typer av inkontinens

Det finns flera olika typer av inkontinensbesvär. Det kan också hända att du har en kombination av flera.

Ansträngningsinkontinens
Det är ett vanligt problem att kvinnor läcker några droppar urin i samband med t ex motion, hostar, nyser eller lyfter tungt.

Trängningsinkontinens
Man blir plötsligt mycket kissnödig och kan nästan inte hålla sig fast det egentligen bara kommer en liten urinmängd. Vanligt att man får springa oftare på toaletten, även nattetid.

Blandinkontinens
Problem både vid ansträngning och plötslig kissnödighet.

Neurogen blåsstörning
Kan läcka eller kissa på sig när som helst utan någon anledning. Förekommer t ex vid neurologiska sjukdomar och ryggmärgsskador.

Överfyllnadsinkontinens
Här förkommer ofta ett kontinuerligt eller periodiskt urinflöde. Denna inkontinens är vanligare hos män än kvinnor och uppstår oftast när blåsan inte kan tömmas helt pga svaga blåsmuskelsammandragningar eller pga hinder som kan orsakas av exempelvis prostataförstoring eller försnävnad av urinröret pga ärrbildningar. Det kan också bero på mediciner med exempelvis antihistaminer eller nervskador.

Författare: Lis Jacobsson