Inkontinensproblem av urinvägsinfektion

Om inkontinensproblemen uppkommit plötsligt så kan det vara så att du drabbats av en urinvägsinformation. Här nedan kan du läsa en text skriven av stockholms läns landsting som vi hoppas kan ge dig nyttig information.

Urinvägsinfektion som är begränsad till urinblåsan kallas blåskatarr. Det är vanligt att då känna sig kissnödig oftare än annars. Du kan ha värk i magen, det kan svida när du kissar eller du kan bli lätt illamående. Sexuellt överförd infektion kan ge liknande symtom, varför du bör kontakta vårdcentralen om du har besvär.

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier. Ofta bär man själv redan på dem. Bakterierna har då trängt in i urinblåsan genom urinröret. Infektionen är inte smittsam mellan olika personer. Oftast beror infektionen på kolibakterier. De finns normalt i tarmen och kring ändtarmsöppningen och är där helt ofarliga. Även andra bakterier kan ge en infektion om de hamnat i blåsan, där det vanligen inte finns bakterier. En del personer har bakterier i urinen utan att ha besvär av detta. Det kallas asymtomatisk bakterieuri och brukar oftast inte behandlas. Om bakterier från urinblåsan fortsätter ännu högre upp i kroppen – genom urinledaren till njuren – så kan det leda till en allvarligare form av urinvägsinfektion, njurbäckeninflammation.

För kvinnor är blåskatarr ett vanligt och, i de flesta fall, helt ofarligt tillstånd. Män drabbas mer sällan, eftersom mannens långa urinrör ger ett bättre skydd mot bakterier än kvinnans korta. När män drabbas av urinvägsinfektion är ofta även prostatakörteln infekterad. Män bör alltid uppsöka läkare vid urinvägsbesvär. Personer som har uretrit, inflammation i urinröret, är mer mottagliga för urinvägsinfektion.

Det är bra att dricka tillräckligt mycket så att du kissar regelbundet och ser till att tömma blåsan helt.

Könssjukdomen klamydia kan ge likadana besvär som urinvägsinfektion. Det är därför viktigt att ta reda på orsaken.

Symtom vid urinvägsinfektion
Blåskatarr kan komma plötsligt med tydliga besvär. Men det är vanligare med lindriga besvär som ibland tilltar. Symtom vid urinvägsinfektion kan vara:

urinträngningar, du känner dig kissnödig oftare än vanligt
sveda när du kissar
en känsla av att inte kunna tömma blåsan ordentligt
att urinen blivit grumlig, illaluktande eller blodblandad
att du har svårt att hålla urinen och kissar på dig
lätt illamående eller värk i nedre delen av magen eller i buken.

Sök vård

Kontakta din vårdcentral vid besvär från urinvägarna om du:

  • År kvinna och har uttalade eller långdragna besvär
  • Är man – män bör alltid kontakta vårdcentralen vid urinvägsbesvär
  • Har barn med besvär från urinvägarna eller oklar feber
  • Har diabetes eller någon annan sjukdom som gör dig mer infektionskänslig
  • Även har frossa eller feber över 38 grader
  • Misstänker att du har en sexuellt överförd sjukdom som klamydia eller gonorré
  • Har blod i urinen.
  • Om du är gravid och känner att du har urinvägsinfektion bör du alltid kontakta din barnmorska eller vårdcentral för eventuell behandling.

Behandling vid urinvägsinfektion
Tillfälliga lindriga besvär hos kvinnor behöver inte alltid behandlas. Se till att dricka mycket och kissa ofta.

Läkemedel
Om läkaren bedömer att behandling behövs är en kur antibiotika oftast tillräcklig vid urinvägsinfektion.

För äldre kvinnor med sköra slemhinnor kan lokal behandling med östrogen ha god effekt. I enstaka fall kan långtidsbehandling med antibiotika behövas.

Ansvarig redaktör: Jessika Bjurel, Vårdguiden
Författare: Måns Widman
Granskare: Yvonne Gillback, Kista vårdcentral