Leva med inkontinens

Många har svårt att prata öppet om sina symptom både med anhöriga och med vårdpersonal. Ämnet är väldigt tabubelagt. Vissa upplever också att de inte får något gehör när de väl vågat berätta om sina problem/symptom. Många upplever att den känslomässiga sidan av problematiken är den svåraste att hantera.

Depression är ett vanligt symtom bland äldre kvinnor med ökade besvär av sin urininkontinens. Många gånger förbises detta av vårdpersonal.

Sömnstörningar
En vanlig orsak till att man söker vård för sina inkontinensbesvär är pga sömnstörningar då man behöver frekventa toalettbesök även på natten.

Sociala aktiviteter
Urininkontinens kan ofta ha en negativ inverkan på sociala aktiviteter. Det är svårt att planera och förutse situationer då man kan komma att läcka. Somliga avstår sådant de tidigare gjort med glädje exempelvis dans, bad, resor, fester och umgänge. Många känner sig tvungna att begränsa eller avbryta sina sociala aktiviteter, då de är rädda för att kissa på sig offentligt.

En del isolerar sig för att de inte kan utföra saker som andra kan utan att läcka urin, det kan exempelvis vara att lyfta något tungt. Det är besvärligt att alltid behöva veta var det finns toaletter. Många dricker också för lite i och med att de är rädda för läckage. Man är också rädd för att lukta urin.