Statistik över inkontinensbesvär

Exakt hur många som drabbas av inkontinensbesvär är svårt att veta men, en äldre rapport från 2010 uppskattar att 40% av personer över 75 år har svårt att hålla tätt. Mörkertalet är dock stort då man räknar med att endast ca 30% söker hjälp för sin urininkontinens. Problemet är vanligare hos kvinnor än bland män. Cirka 80% av dem som bor i särskilt boende lider av inkontinens. Svår inkontinens kan också vara en bidragande orsak till att en äldre person inte kan bo kvar i sitt hem.

I Sverige är vårdkostnaden för urininkontinens 4–5 miljarder per år enligt SBU. Det som erbjuds är till stor del är blöjor. Uppskattningsvis innebär det ca 2% av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige. Detta är en summa som avspeglar problemets omfattning. Eftersom risken att få urininkontinens ökar med stigande ålder – och andelen äldre växer i befolkningen – ökar också problemet för varje år.

Träning
Flera studier visar att äldre med urininkontinens kan bli hjälpta av olika träningsmetoder t.ex. bäckenbottenträning. Bäckenbottenträning anses som basen för behandling, Cirka 80% bedöms bli förbättrade, men bara 20-25% helt besvärsfria. För de som inte uppnår en acceptabel förbättring finns kirurgiska metoder. Har du inte fått någon effekt efter 20 veckor med dagliga knipövningar tillsammans med knipkulor, så bör du söka hjälp inom sjukvården för kirurgiska metoder.

Operation
Det finns en enklare operationsmetod som kallas TVT (Tension free vaginal tape)Det innebär att man lägger ett litet band under urinröret och drar fram det på bukväggen. Denna operation kan göras under lokalbedövning och därför kan även äldre och sjukare patienter opereras (narkos behövs ej)
Idag har det gjorts över 1 miljon TVT-operationer. Det finns 10 dödsfall beskrivna och därför lanserades det en ny variant för drygt 4 år sedan i Frankrike.